Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

SikcaSorulan

Giriş
          ​          ​

SAĞLIK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN SORULARA KARŞILIK VERİLEN CEVAPLAR

Emniyet  Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde aranılacak sağlık şartları hangi yönetmelikte düzenlenmiştir, nereden ulaşabilirim?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir. İnternetten http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden veya şu anda bulunmuş olduğunuz sayfamız mevzuat linkinden ulaşılabilir.

 

 

 

 

POMEM ve FYO öğrenci adaylarının göz dereceleri ne kadar olması gerekmektedir?

"Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde ETSŞY Ek-3-IV-A da belirtilen, refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce, sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir" hükmünü karşılaması gerekmektedir.


 

 

 

Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin göz dereceleri ne kadar olması gerekmektedir

"Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir" hükmünü karşılaması gerekmektedir.

 

 

  

Emniyet  Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde renk körlüğü girişe engel midir?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-IV-4A da belirtilen, Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır.

 


Emniyet  Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde düz tabanlık girişe engel midir?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-VI-A da belirtilen, düz tabanlık (pesplanus) öğrenci olmaya engeldir. Ancak, hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexible pesplanus lar öğrenciliğe kabul edilir.

 

 

Emniyet  Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde kellik girişe engel midir?

"Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-IX-A da belirtilen, Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir" hükmünü karşılaması gerekmektedir.

 

 

Emniyet  Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerin vücudunun herhangi bir bölgesinde dövme, izler veya ben bulunması girişe engel midir?

"Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-IX-A da belirtilen, Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder" hükmünü karşılaması gerekmektedir.

 

​ ​

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı