Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Mevzuat

Giriş
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR.
 

 Mevzuat

 
  
  
  
  
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.docx
  
24.01.2013 10:20Güncel kişi bilgisi yokAbdulkadir MULAYIM
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği.docx
  
24.01.2013 10:20Güncel kişi bilgisi yokAbdulkadir MULAYIM
EGM Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği.docx
  
24.01.2013 10:20Güncel kişi bilgisi yokAbdulkadir MULAYIM
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği.docx
  
24.01.2013 10:20Güncel kişi bilgisi yokAbdulkadir MULAYIM
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı